หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวการประชุมวิชาการ > วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-16 15:01:29

ขอประชาสัมพันธ์  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    (UMT    Poly    Journal)  ซึ่งอยู่ในฐาน  TCI  กลุ่ม  2    โดยเปิดรับบทความด้านการศึกษา  การบริหารธุรกิจ  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  และอื่น  ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/um