หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หารือแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล อย่างมีคุณภาพสูงสุด
หารือแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล อย่างมีคุณภาพสูงสุด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-30 08:45:40

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ คุณยุทธเฉลิม ตันเรืองชาติ Business Director – Upper Northeast และคณะทำงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล อย่างมีคุณภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556