หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมติดตามการดำเนินงานพร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานในการจัดทำการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมติดตามการดำเนินงานพร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานในการจัดทำการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-01 15:30:22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานพร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานในการจัดทำการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกฝ่ายงาน โดยมี อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ,อาจารย์ ,รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

#สวนสุนันทา #ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร  

 เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

 Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

Tel. 042 129 556