หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกีฬา ทีมผู้ฝึกสอน และบุคลากร
ผู้อำนวยการวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกีฬา ทีมผู้ฝึกสอน และบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-30 11:35:10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกีฬา ทีมผู้ฝึกสอน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีและในการเดินทางมาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” โดยได้นำทัพนักกีฬาเข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556