หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดบูธกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
จัดบูธกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-05 10:04:11

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา ได้แก่ 

 ????สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 ????สาขาวิชาการจัดการอุตสาหรรมท่องเที่ยวและบริการ

 ????สาขาวิชาการจัดการการค้า

 ????สาขาวิชารัฐศาสตร์

ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ต่อการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะยุคแห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และภายในบูธยังมีกิจกรรมและแจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ ณ หอประชุมพิชัยรักษ์ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556