หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-19 16:30:19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 176 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อจัดทำประวัติข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของนักศึกษา เพื่อเป็นการค้นหาความผิดปกติเบื้องต้นก่อนเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงเพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วย

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม