หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมงาน ปัจฉิมวิทยาลัยการบริหารและการท่องเที่ยว
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมงาน ปัจฉิมวิทยาลัยการบริหารและการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-20 14:45:09

วันที่ 26 มีนาคม 2564 

09.00 น นำโดย อาจารย์เอกชัย สีทำมา รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ พร้อมคณะอาจารย์  ร่วมงาน ปัจฉิมวิทยาลัยการบริหารและการท่องเที่ยว อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์  หลักสูตรที่เปิดสอนของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ท่องเที่ยวเข้มแข็ง      #ท่องเที่ยวสวนนันฯ

www.ssru.ac.th

www.facebook.com/ssruudonthani/

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม