หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมดนตรี สู่สิ่งดีดี "นิทรรศการรฦกสวนสุนันทา สถานศึกษาการเรียนรู้"
โครงการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมดนตรี สู่สิ่งดีดี "นิทรรศการรฦกสวนสุนันทา สถานศึกษาการเรียนรู้"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-14 15:51:50

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมดนตรี สู่สิ่งดีดี "นิทรรศการรฦกสวนสุนันทา สถานศึกษาการเรียนรู้" โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี พร้อมกับการแสดงผลงานนิทรรศการประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ภายใต้รูปแบบการจัดงานที่สื่อถึงวันแห่งความรัก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานและในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการสันทนาการไปพร้อมกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่คู่มหาวิทยาลัยและสังคมไทย ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจึงจัดโครงการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมดนตรี สู่สิ่งดีดี "นิทรรศการรฦกสวนสุนันทา สถานศึกษาการเรียนรู้" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมมีการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรและนักศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556