หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายเทอดไท ทารด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นายเทอดไท ทารด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 16:29:17

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับ นายเทอดไท ทารด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการเถ้าแก่จิ๋ว รุ่นที่ 7 (Junior Leader Development Program : JLP 7) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร 

(บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด มหาชน )

เรียนรู้เพื่อสร้างชีวิต พิชิตความสำเร็จ ด้วยการศึกษา


อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ชุดสูท