หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-04-26 09:18:38

✨วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556