หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ทุกคน
ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ทุกคน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 16:30:35

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ทุกคน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ