หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-19 16:28:18

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นำโดย ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกิจการพิเศษ พร้อมคณะอาจารย์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และในโอกาสนี้ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 อีกทั้งมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
และผู้คนกำลังยืน