หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 14:57:28

      วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
โรงพยาบาล