หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตและสงเคราะห์คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตและสงเคราะห์คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 16:29:51

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตและสงเคราะห์คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายประเทือง  เพชรโรจน์ ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ ฯ จำนวน 200 คน

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายอาสาสมัครทั่วประเทศ โดยร่วมกันขับเคลื่อน สนับสนุนกลไกครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ด้วยการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพให้กับคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ มีงานทำ ในยุคดิจิทัล และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ 

#สวนสุนันทา#SSRU#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#ssruudon#udon#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร#อบรมไกด์#ท่องเที่ยวสวนสุนันทา

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คนอาจเป็นรูปภาพของ 17 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ