หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดกิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดกิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-14 22:19:28

สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดกิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร นำโดยฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิงบริหารจัดการ ส่งเสริมความคิดในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักศึกษา โดยวิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง อีกทั้ง ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย โดยการวางรากฐานให้กับนักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนับว่ามีความสำคัญมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะได้ฝึกฝนการปฎิบัติและสร้างพฤติกรรมของนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในระบบหน้าที่ที่ตนเองพึงมี โดยให้รู้สิทธิหน้าที่และบทบาทของตนเองในวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องต่อไป

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556