หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตลาดเกษตรปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน จังหวัดอุดรธานี
ตลาดเกษตรปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-12 16:59:29

ขอเชิญทุกท่านร่วมช้อป ซื้อสินค้าผลผลิตจากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จากกลุ่มชาวบ้านตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในงาน "ตลาดเกษตรปลอดภัย  ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า อุดรธานี 

โดย มีสินค้าให้เลือกซื้อ อาทิเช่น ปลาร้า ปลาส้ม ข้าวไรซ์เบอร์รี และผลิตภัณฑ์พืชผักเกษตรอินทรีย์ โคกหนองนาโมเดลอำเภอบ้านผือ 

ไปอุดหนุนกันที่ บูท ผัก เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาโมเดล 

(นางบัวผัน บุตรลี)