หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์ สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณาจารย์ สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 17:28:07

คณาจารย์ สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานจัดทำผลงานประกอบการเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของคณาจารย์ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556