หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้ง
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้ง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-07 10:07:32

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

ของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้ง

โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

ของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้ง

โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

#สวนสุนันทา#SSRU#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#ssruudon#udon#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร????????

???? website : https://udon.ssru.ac.th

???? University website : https://ssru.ac.th

???? Facebook: https://www.facebook.com/ssruudonthani 

☎️ 042- 129 556

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, การจัดแสง
และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ