หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมในรายวิชาTIN 4202 (Trade Innovation Management Creative Project)
กิจกรรมในรายวิชาTIN 4202 (Trade Innovation Management Creative Project)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 17:42:54

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาการจัดการการค้า นำโดย อาจารย์วสุทธา อุยพิตัง พร้อมด้วยนักศึกษา จัดกิจกรรมในรายวิชาTIN 4202 (Trade Innovation Management Creative Project) โดยมีอาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์ คิดค้น และปฎิบัติการเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556