หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สายวิชาการ ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
สายวิชาการ ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 18:13:28

สายวิชาการ ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น.นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกล่าวว่า “ให้บุคลากรพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทำงานและรับมือในการปรับเปลี่ยนและพลิกโฉม ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ” ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้อยู่รอด” โดยกล่าวว่า “ให้บุคลากรทันโลกด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษา เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็น INTER รับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นนานาชาติ ปรับตัวเองให้เป็นมนุษย์ดิจิทัล เรียนรู้นวัตกรรมและนำมายกระดับงานในความรับผิดชอบ ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ โดยรับฟังในรูปออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556