หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าท้องถิ่น ทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านการแต่งกาย
เชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าท้องถิ่น ทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านการแต่งกาย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-02-10 13:17:55

วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ 

ขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าท้องถิ่น ทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านการแต่งกาย และส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในความเป็นไทย “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556