หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เข้าร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-27 21:05:29

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ นายวิชา จันทร์กลม ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี  ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556