หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-12 09:47:18

วันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ห้องข่าว

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 8 คนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ห้องข่าว