หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ศรายุทธ ขวัญเมือง บรรยายหัวข้อ‘’แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและOTOPให้ยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
อาจารย์ ศรายุทธ ขวัญเมือง บรรยายหัวข้อ‘’แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและOTOPให้ยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-20 14:44:01

วันที่ 24 มีนาคม 2564  เวลา 11.00 น.  

นำโดย  อาจารย์ ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและอาจารย์  อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย  อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร

บรรยายหัวข้อ‘’แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและOTOPให้ยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ณ จังหวัดหนองบัวลำภู  จัดโดยอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู


อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ ตาราง
และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม