หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมงานฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมงานฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-14 23:08:36

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมงานฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ 

โดยมี หัวหน้าสาขาวิชา รักษาการหัวหน้าสำนักงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556