หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สืบสานประเพณี ต่อยอดวัฒนธรรม อนุรักษ์ผ้าไทย
สืบสานประเพณี ต่อยอดวัฒนธรรม อนุรักษ์ผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-30 10:57:29

สืบสานประเพณี ต่อยอดวัฒนธรรม อนุรักษ์ผ้าไทย

วันที่ 13 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี ต่อยอดวัฒนธรรม อนุรักษ์ผ้าไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556