หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงนามสัญญาผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในโครงการวิถีสามธรรมเส้นทางของชุมชนจังหวัดอุดรธานี สู่การสรรสร้างเยาวชนไทย ในยุควิถีชีวิตใหม่สังคมไทย ไม่ทำและไม่ทนต่อคนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงนามสัญญาผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในโครงการวิถีสามธรรมเส้นทางของชุมชนจังหวัดอุดรธานี สู่การสรรสร้างเยาวชนไทย ในยุควิถีชีวิตใหม่สังคมไทย ไม่ทำและไม่ทนต่อคนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-14 15:46:57

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ธนดล อามาตพล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมลงนามสัญญาผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในโครงการวิถีสามธรรมเส้นทางของชุมชนจังหวัดอุดรธานี สู่การสรรสร้างเยาวชนไทย ในยุควิถีชีวิตใหม่สังคมไทย ไม่ทำและไม่ทนต่อคนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี โดยมี นาย เทวฤทธิ์  ผกาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี และ นายยศศิริ แพงเวียงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามรับทุนสนับสนุนการวิจัย

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556