หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับน้องดิสนีย์ นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 มิสแกรนด์อุดรธานี 2023 อย่างเป็นทางการ
ขอแสดงความยินดีกับน้องดิสนีย์ นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 มิสแกรนด์อุดรธานี 2023 อย่างเป็นทางการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-08 11:16:50

ขอแสดงความยินดีกับน้องดิสนีย์ 

นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 มิสแกรนด์อุดรธานี 2023 อย่างเป็นทางการ 

✨กองประกวดมิสแกรนด์อุดรธานี ขอประกาศเลื่อนตำแหน่ง นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล จากรองชนะเลิศอันดับ2 ให้เป็น รองชนะเลิศอันดับ1 มิสแกรนด์อุดรธานี2023  เนื่องจาก นางสาวศิริ มณีคะ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิม ได้ขออนุญาตเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ชัยภูมิ แล้วได้ตำแหน่งชนะเลิศ จึงต้องเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นมาเพื่อจะได้ มีตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าได้อย่างสมบูรณ์ จึงประกาศแต่งตั้งไว้  ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ให้นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล ดำรงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 มิสแกรนด์อุดรธานี 2023 อย่างเป็นทางการ

Cr. กองประกวด มิสแกรนด์อุดรธานี