หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย อาจาย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบทความระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 8
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย อาจาย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบทความระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 8

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-04-21 09:43:07

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย อาจาย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบทความระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 8

ติดตามข่าวสาร ????????????????
???? Website : https://udon.ssru.ac.th
???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]
☎️ Tel. 042 129 556