หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อวยพรพร้อมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดอุดรธานี
อวยพรพร้อมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-31 10:48:16

วันที่ 30 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวอวยพรพร้อมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดอุดรธานี  

โดยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความชื่นชมทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้อย่างมากมาย นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอย่างยิ่ง

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556