หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมติดตามงานเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy day and Freshy Night
การประชุมติดตามงานเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy day and Freshy Night

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 16:29:07

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเรียน 109 และผ่านระบบออนไลน์

โดยมี อาจารย์ ดร. วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy day and Freshy Night  โดยมี อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ, ตาราง, โรงพยาบาล และ
ข้อความพูดว่า "NEW YORK PARIS TOKYO
S"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังอ่านหนังสือ, ห้องข่าว และ
ข้อความพูดว่า "2 8 PARIS
TOKYO"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ, กำลังยิ้ม และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ