หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าศึกษาดูงานโครงการปลูกต้นกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ออร์แกนิค-สปา
เข้าศึกษาดูงานโครงการปลูกต้นกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ออร์แกนิค-สปา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-27 20:52:50

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานโครงการปลูกต้นกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 
ออร์แกนิค-สปา เพื่อนำมาต่อยอดการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีต่อไป

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556