หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบของขวัญอวยพรวันคล้ายวันเกิดแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มอบของขวัญอวยพรวันคล้ายวันเกิดแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-27 20:12:20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้ามอบของขวัญอวยพรวันคล้ายวันเกิดแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดตามข่าวสาร ????????????????
???? Website : https://udon.ssru.ac.th
???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]
☎️ Tel. 042 129 556