หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-14 11:27:28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการวิชาการ และ อาจารย์ธนดล อามาตพล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ.2566  ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 4มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต  พิมพา  วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี    นายบัญชา  กันหาสินธุ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับผิดชอบในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล

ขอบคุณ ภาพข่าวจากทีมข่าว ส.ปชส.อด.

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556