หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและซัพพลายเชน
หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-19 16:31:14

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. 

อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์    ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร และร่วมศึกษาดูงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ในหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและซัพพลายเชน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน,
ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม