หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเพื่อร่วมมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
ประชุมเพื่อร่วมมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-26 10:08:31

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนายทักษะ ปาระแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมเพื่อร่วมมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556