หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-05 10:03:36

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อบรับ พร้อมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานโลจิสติกส์ และสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556