หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจอนุรักษ์ ประเพณี 2567”
“สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจอนุรักษ์ ประเพณี 2567”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-04-04 14:39:03

“สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจอนุรักษ์ ประเพณี  2567” วันที่ 3  เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจอนุรักษ์ ประเพณี  2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ วัดอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ วัดอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ วัดอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, วัด และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, วัด และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, วัด และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน