หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โชว์ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม หนุนนักวิจัยสร้างชื่อเสียงระดับโลก
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โชว์ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม หนุนนักวิจัยสร้างชื่อเสียงระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-14 11:15:29

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โชว์ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม หนุนนักวิจัยสร้างชื่อเสียงระดับโลก

อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก  จากนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการและที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ศูนย์การศึกษาอุดรธานี โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากการประกวดผลงานนวัตกรรมเวทีระดับนานาชาติจากการแข่งขันประกวดนวัตกรรมดังต่อไปนี้

การเข้าแข่งขันผลงานนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ในการประกวด “International Innovation and Invention Competition (IIIC 2022)” ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ The Howard Plaza Hotel Taipei /B2 Banquet Hall ประเทศไต้หวัน

1.ผลงาน Collagen Jelly : Dietary Supplement from Jasmine Rice Extract รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Gold Medal award in 2022 IIIC International Innovation & Invention Competition  

การประกวด 2022 Hongkong International Invention and Design Competition (IIDC 2022) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ ประเทศฮ่องกง จากที่ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้นำผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 4 ผลงาน

1.ผลงานเรื่อง "SHIZEN : SOFT GEL DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT" รางวัลที่ได้รับ : Gold medal from 2022 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition

2.ผลงานเรื่อง " RAK NGAO MUEANG LUM PHU Woven Fabric " รางวัลที่ได้รับ :  Gold medal from 2022 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition

3.ผลงานเรื่อง "RED TAMARIND JELLY รางวัลที่ได้รับ :   Silver medal from 2022 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition

4.ผลงานเรื่อง "ORCHID SERUM" รางวัลที่ได้รับ :  Silver medal from 2022 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition

และการเข้าแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในการประกวด The 7th Korea International Youth Olympiad (KIYO) 4i 2022 เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลระดับโลก จำนวน 1 ผลงาน

ผลงาน "RAK NGAO MUEANG LUM PHU Woven Fabric" ได้รับรางวัล

1.WIPO Medal from World Intellectual Property Organization

2.Gold Prize from World Women Inventors and Entrepreneurs Association (WWIEA)

3.Special Prize from World Intellectual Property Organization

จากนั้นนายกสมาคม ส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ บุรีภักดี นำโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติมอบแด่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสที่นักวิจัยรุ่นเยาว์และนวัตกรของมหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการนำผลงาน…การออกแบบผ้าทอรากเหง้าเมืองลู่มภู (RAK NGAO MUEANG LUM PHU Woven Fabric) ของ คณะนักวิจัยระดับเยาวชน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ Mr.Nathaphat Teja , Ms.Napatsanun Aeknarajindawat , Mr.Nattachai Aeknarajindawat ภายใต้คำแนะนำและคำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Asst. Prof. Dr. Natnaporn Aeknarajindawa 

โดยนำผลงานไปเข้าร่วมประกวด ในเวทีนานาชาติ KiYO 4 i ( Korea International Youth Olympaid ) ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง (GOLD medal) จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ World International Property Organization (WIPO) 

นอกจากนี้ยังได้ GOLD Prize จากสมาคมผู้จัดงานฯ “World Women Inventors and Entrepreneurs Association (WWIEA) ประเทศเกาหลีใต้ อีก 1 รางวัล

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สยามรัฐ  https://siamrath.co.th/n/410946

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556