หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > congratulation to คนเก่งสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ????นายสุรภัทร์ บุญหมั่น นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "คว้าเหรียญทอง" ในการแข่งขันหมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ดอก
congratulation to คนเก่งสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ????นายสุรภัทร์ บุญหมั่น นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "คว้าเหรียญทอง" ในการแข่งขันหมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ดอก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-30 11:53:23

✨✨congratulation to คนเก่งสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

????นายสุรภัทร์ บุญหมั่น นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  "คว้าเหรียญทอง" ในการแข่งขันหมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556