หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากเป็นกำลังใจให้น้องพิงค์กี้ นางสาวภัทราวรรณ ผายเงิน
ฝากเป็นกำลังใจให้น้องพิงค์กี้ นางสาวภัทราวรรณ ผายเงิน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-05 10:03:11

ฝากเป็นกำลังใจให้น้องพิงค์กี้ด้วยนะคะ ????????

นางสาวภัทราวรรณ ผายเงิน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ผู้เข้าประกวดธิดาหมี่ขิดประจำปี 2565 ส่งเข้าประกวดโดย อปท.อำเภอหนองวัวซอ

 #การค้าสวนนัน #ธิดาหมี่ขิด2565

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556