หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้ (น้องกิ่ง) นางสาวรสสุคนธ์ ผดุงธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ฝากเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้ (น้องกิ่ง) นางสาวรสสุคนธ์ ผดุงธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-05 10:12:32

ฝากเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้ (น้องกิ่ง) นางสาวรสสุคนธ์ ผดุงธรรม ????????????

นักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ????

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าประกวดธิดาหมี่ขิดประจำปี 2565 #ธิดาหมี่ขิด2565

ส่งเข้าประกวดโดย บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด ????????

#โลจิสติกส์อุดร #สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556