หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-14 11:39:45

วันที่ 6 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶การพิจารณาขออนุมัติใช้เงินงบประมาณคงคลังล่วงหน้า เพื่อบริหารหน่วยงาน การปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนผสมผสานแบบยืดหยุ่น (HyFlex Classroom) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

▶การพิจารณาขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์ ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

▶การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ขอขอบคุณ ภาพจาก : คุณสโรชา บินอับดุลเลาะ 

#สวนสุนันทา #ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556