หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-14 11:33:52

อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพุธ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานในด้านงานวิชาการ และงานพัฒนานักศึกษา ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะกรรมการวิชาการศูนย์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556