หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-26 10:12:34

สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การดำเนินการในรูปแบบบูรณาการร่วมกันด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาและเทคนิคการสอนโดยสื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพการสอน การอบรม และประสิทธิภาพของบุคลากร อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556