หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การนำเสนอ Final Project การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย / การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / สังคมวัฒธรรมและภูมิปัญญาไทย รายวิชาของอาจารย์เอกชัย สีทำมา
การนำเสนอ Final Project การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย / การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / สังคมวัฒธรรมและภูมิปัญญาไทย รายวิชาของอาจารย์เอกชัย สีทำมา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-04-04 13:59:34

การนำเสนอ Final Project  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย / การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / สังคมวัฒธรรมและภูมิปัญญาไทย รายวิชาของอาจารย์เอกชัย สีทำมา


อาจเป็นรูปภาพของ 13 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
"GRANOLA GRANO GRANOLA
CRUNCHY"อาจเป็นรูปภาพของ ห่วงรัดผ้าเช็ดปาก
และ ข้อความ