หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อม คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อม คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-27 15:57:33

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อม คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษา Young Content Creator มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2567“ ที่จะลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอสั้น (Reels) ในหัวข้อ ”Soft Power ความเป็นอีสาน“ ณ จังหวัดอุดรธานี และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง