หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 ✨
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 ✨

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-19 13:36:21

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 ✨

วันที่ 18 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบออนไลน์


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล, ห้องข่าว
และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, แว่นกันแดด,
ห้องข่าว และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ