หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-04-04 13:52:07

วันนี้เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมต้อนรับท่านวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติชุมชนตำบลสามพร้าว ในโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมจัด นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการสอน และนำผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรสซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นออกแสดงและจัดจำหน่าย #SDGs_SSRU#udonssru #โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ
ข้อความ