หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ และ นักศึกษาโครงการความร่วมมือร่วมกับกองทัพบก ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในภาคเรียนที่ 1/2565 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ผสมผสาน
บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ และ นักศึกษาโครงการความร่วมมือร่วมกับกองทัพบก ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในภาคเรียนที่ 1/2565 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ผสมผสาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 11:45:42

บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ และ นักศึกษาโครงการความร่วมมือร่วมกับกองทัพบก ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในภาคเรียนที่ 1/2565 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ผสมผสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาคพิเศษในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อีกทั้งนักศึกษาในโครงการความร่วมมือร่วมกับกองทัพบก สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1/2565 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ผสมผสาน โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556